Dekking

Deze verzekering is geldig tijdens:

 • repetities
 • optredens, uitvoeringen en excursies
 • bestuurs- en ledenvergaderingen
Uitsluitingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevolgen van:

 • Opzet
 • Gebruik van alcohol
 • Genees- en genotmiddelen anders dan op medisch voorschrift
 • Schade, verlies of diefstal van voorwerpen die zijn verzekerd of verzekerd kunnen worden onder de instrument- en uniformverzekering
 • Als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om diefstal, vermissing en beschadiging te voorkomen
Verzekerde bedragen en risico per persoon
 • EUR 12.500,- bij overlijden ten gevolge van een ongeval
 • EUR 25.000,- bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval (gedeeltelijke uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit)
 • EUR 25.000,- voor reishulpverlening
 • EUR 1.500,- voor persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting (geld tot EUR 250,-)
 • EUR 1.500,- voor medische kosten
Eigen risico

Er geldt alleen een eigen risico EUR 25,- per gebeurtenis bij schade onder reisbagage.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie