Voordelen
 • De verzekering biedt uitkering in geval van een ongeval van de verzekerde
 • Wereldwijde dekking
 • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers van muziekbonden en verenigingen
 

Dekking

Deze verzekering is geldig tijdens:

 • repetities
 • optredens, uitvoeringen en excursies
 • bestuurs- en ledenvergaderingen
Uitsluitingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevolgen van:

 • Opzet
 • Gebruik van alcohol
 • Genees- en genotmiddelen anders dan op medisch voorschrift
 • Schade, verlies of diefstal van voorwerpen die zijn verzekerd of verzekerd kunnen worden onder de instrument- en uniformverzekering
 • Als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om diefstal, vermissing en beschadiging te voorkomen
Verzekerde bedragen en risico per persoon
 • EUR 12.500,- bij overlijden ten gevolge van een ongeval
 • EUR 25.000,- bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval (gedeeltelijke uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit)
 • EUR 25.000,- voor reishulpverlening
 • EUR 1.500,- voor persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting (geld tot EUR 250,-)
 • EUR 1.500,- voor medische kosten
Eigen risico

Er geldt alleen een eigen risico EUR 25,- per gebeurtenis bij schade onder reisbagage.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)71 364 35 00
knmo@aon.nl

Postbus 1919
3000 VB Rotterdam
Meer informatie