Voordelen
 • De dekking is uit te breiden met een glasdekking, indien het pand niet het eigendom van de vereniging is
 • Verzekerde zaken in andere gebouwen zijn ook gedekt, tot 10% van de verzekerde som
 • Ruime dekking bij schade als gevolg van brand, blikseminslag aanrijding, inbraak of poging daartoe
 

Dekking

Verzekerd onder deze verzekering is o.a:

 • brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • storm (windsnelheid van ten minste 14m per seconde)
 • olie, hagel en sneeuw
 • water
 • het breken van aquaria
 • het doorbreken van de geluidsbarri√®re
 • rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • afgevallen of uitgestroomde lading
 • paarden, vee en huisdieren, voor zover geen eigendom van de verzekerde
 • het omvallen van kranen of heistellingen
 • het breken van ruiten, schade aan ruiten zelf is niet gedekt
Nieuwwaarde

Het verzekerde bedrag dient gelijk te zijn aan de nieuwwaarde. Een mogelijkheid voor het vaststellen van de nieuwbouwwaarde is een taxatie door onpartijdige en be√ędigd deskundige. De kosten van taxatie komen voor rekening van de verzekerde.

Uitsluitingen

Schade o.a veroorzaakt door of ontstaan uit de volgende zaken zijn uitgesloten van de dekking:

 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbeving
 • Vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Opzet

De dekking is uitsluitend van toepassing op gebouwen die van steen zijn gebouwd met harde dakbedekking. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verlies of diefstal van zaken welke zijn verzekerd onder de muziek - en uniformenverzekering van de dekking zijn uitgesloten.

Eigen risico

Wanneer aan de voorwaarden uit de polisvoorwaarden is voldaan, is het eigen risico nihil.

Wanneer niet aan de voorwaarden uit de polisvoorwaarden is voldaan, geldt een eigen risico van 10% van het bruto te vergoeden schadebedrag met een minimum van EUR 2.500,- en een maximum van EUR 5.000,-.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie