Voordelen
 • Geen eigen risico
 • Verzekerd bedrag tot maar liefst EUR 300.000,- (hogere verzekerde bedragen op aanvraag)
 • Muziekinstrumenten, geluidsinstallaties én uniformen vallen onder deze verzekering
 • Wereldwijde dekking
 

Dekking

De omvang van de dekking geldt voor de schade aan de verzekerde voorwerpen ongeacht hoe deze veroorzaakt is. Ook is het verloren gaan of vermist raken van de voorwerpen gedekt.

 • Per muziekvereniging is het totaal verzekerde bedrag maximaal EUR 300.000,-
 • Per voorwerp geldt een maximum van EUR 15.000,- (hogere verzekerde bedragen zijn op aanvraag)
 • De muziekbond of vereniging bepaalt zelf welke voorwerpen wel of niet verzekerd worden
 • Gehuurde/geleende instrumenten kunnen worden meeverzekerd. U dient op de lijst van verzekerde voorwerpen aan te geven welke instrumenten gehuurd of geleend zijn

Uitsluitingen

Inzake de muziekinstrumentenverzekering is er een aantal uitsluitingen. In geval van schade worden de onderstaande zaken niet vergoed.

 • Tijdens reparatie, reiniging of bewerking
 • Door opzet van de eigenaar
 • Door enig geleidelijk inwerkende invloed, zoals mot en ander ongedierte
 • Aan trommelvellen, balgen, haren, snaren, rietjes, alsmede schade ontstaan door krassen en schrammen
 • Aan elektrische instrumenten ten gevolge van kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning
 • Zelfverhitting, stroomlekken e.d., tenzij hierdoor brand of explosie ontstaat
 • Kosten van reiniging van uniformen indien vervuiling is ontstaan door/tijdens normaal gebruik

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie