Voordelen
 • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout
 • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers van muziekverenigingen
 • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada
 • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-
 

Dekking

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout.

Onder de verzekerden van deze verzekering worden verstaan de muziekverenigingen met:

 • Huidige bestuurders en toezichthouders
 • Afgetreden of toegetreden bestuurders (tijdens looptijd verzekering)
 • De rechtsopvolgers van de bestuurders in geval van overlijden
 • De rechtsopvolgers of wettelijke vertegenwoordigers van de bestuurders in geval van faillissement

Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

Uitsluitingen

Uitgesloten is o.a. aansprakelijkheid door:

 • De schade welke door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt
 • Schade aan zaken of personen
 • Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade waarbij de voor zichzelf enig op geld te waarderen voordeel, wilden behalen, zonder dat zij er recht op hadden

Voor schade aan zaken of personen geldt de aansprakelijkheidsverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie