Voordelen
  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout
  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers van muziekverenigingen
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-
 

Premie

De jaarpremie bedraagt EUR 0,96 per persoon. Premie is per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)71 364 35 00
knmo@aon.nl

Postbus 1919
3000 VB Rotterdam
Meer informatie