Voordelen
  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout
  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers van muziekverenigingen
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-
 

Premie

De jaarpremie bedraagt EUR 0,96 per persoon. Premie is per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie