Voordelen
  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout
  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers van muziekverenigingen
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-
 

Dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

De verzekering is van kracht gedurende alle verenigingsactiviteiten, zoals:

  • Repetities
  • Optreden/uitvoering
  • Bestuurs- en ledenvergadering
Verzekerden

Muziekverenigingen, alsmede hun bestuursleden, de leden van de vereniging en degene(n) zoals nader omschreven in de voorwaarden. Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

Uitsluitingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevolgen van:

  • Opzet
  • Schade door motorvoertuigen
Verzekerde bedragen en risico

EUR  2.500.000,-   maximum per aanspraak ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico; met een maximum van EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar;
EUR  50.000,-   maximum per aanspraak tot vergoeding van schade aan zaken onder opzicht, met een maximum van EUR 100.000,- per verzekeringsjaar.

Eigen risico
EUR 25,-   per aanspraak voor zaakschade.
EUR 250,-   er aanspraak voor opzichtschade.
 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie