Documenten
Voordelen
  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout
  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers van muziekverenigingen
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada
 

Aansprakelijkheid

Tijdens repetities, vergaderingen en optredens van muziekverenigingen kunnen er dingen mis gaan waar de muziekvereniging aansprakelijk voor kan worden gesteld. Daarom heeft Aon voor de leden van de KNMO een aansprakelijkheidsverzekering ingekocht. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vereniging voor door derden geleden schade.

Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

Direct aanvragen

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

ondernemingen.team2@aon.nl

Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie