Schade

Als u onverhoopt een schade heeft dan vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van ons schadeformulier.

Direct contact

Bij schade van meer dan EUR 450,- dient u direct contact op te nemen met Aon Klantenadvies, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Schadeformulier

Om de schade aan te melden kunt u een schadeaangifteformulier invullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de secretaris of één van de bestuursleden van de vereniging. U vindt dit formulier links op deze pagina. Schade op uw aansprakelijkheidsverzekering kunt u eenvoudig doorgeven met behulp van het online schadeformulier.

Persoonlijke ongevallen

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:

  • Ingeval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Verzekeringen
  • Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar:
Aon Verzekeringen
Antwoordnummer 2073
3000 VB Rotterdam

 
 

Direct contact


Aon Verzekeringen

+31 (0)88 810 81 72
ondernemingen.team2@aon.nl
Meer informatie

Polisvoorwaarden

Service informatie